เกาะพีพีดอน พีพีเล

หมู่เกาะที่สวยงามระดับโลก ประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ คือ เกาะพีพีดอน และเกาะพีพีเล รวมทั้ง เกาะบริวาร เช่น เกาะไผ่ เกาะยุง เกาะบิด๊ะนอก เกาะบิด๊ะใน
เกาะพีพีดอน มีอ่าวสำคัญ คือ อ่าวต้นไทร และ อ่าวโละดาลัม ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือ ที่พักรีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และร้านบริการ ทัวร์อยู่มากมา

ชายหาดอื่นที่สวยงาม และจุดท่องเที่ยวจะอยู่ตามเวิ้งอ่าวของเกาะ เช่น หาดโละบาเกา และ แหลมตงทางทิศเหนือของเกาะ หาดโละลานะ และ อ่าวนุ้ยทางทิศตะวันตกของเกาะ อ่าวหวังหลง ทาง ทิศ ใต้ของเกาะ ส่วนจุดชมวิวเกาะพีพี ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อยู่บนเนินเขาบริเวณตอนกลางของเกาะ ใช้เวลาเดินขึ้นไปถึงจุดชมวิว 20-30 นาที สามารถมอง เห็นอ่าวต้นไทร และอ่าวโละดาลัมได้

สวยงาม เกาะพีพีเล มีความสวยงามอยู่ที่สัณฐานของเกาะ ที่เป็นหน้าผาหินปูนสูงชันเกือบทั้งเกาะ จุดเด่นคือ “ปิเละ” หรือทะเลใน เป็นทะเลสาบสีมรกต อยู่ในหุบเขา “อ่าวมาหยา” อ่าวรูปโค้งครึ่งวงกลม มี หาดทรายขาวบริสุทธิ์ หาดโละซามะ เกาะบิด๊ะนอก และบิด๊ะใน ซึ่งเป็นเกาะเล็กบริวาร เป็นที่อยู่ของนกฟรีเกต หรือนกโจรสลัด นกทะเลที่หายาก

การเดินทาง

ฤดูกาลท่องเที่ยว ลงเรือได้ที่ ท่าเรือคลองจิหลาด ในตัวเมืองกระบี่ ค่าโดยสารคนละ 450.-บาท วันละ 4 เที่ยวทั้งไป และกลับ โทร. 0-7562-0052

ฤดูกาลท่องเที่ยว

ปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน

เกาะไผ่ เกาะยูง

หมู่เกาะที่สวยงามระดับโลก ประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ คือ เกาะพีพีดอน และเกาะพีพีเล รวมทั้ง เกาะบริวาร เช่น เกาะไผ่ เกาะยุง เกาะบิด๊ะนอก เกาะบิด๊ะใน
เกาะพีพีดอน มีอ่าวสำคัญ คือ อ่าวต้นไทร และ อ่าวโละดาลัม ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือ ที่พักรีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และร้านบริการ ทัวร์อยู่มากมา

ชายหาดอื่นที่สวยงาม และจุดท่องเที่ยวจะอยู่ตามเวิ้งอ่าวของเกาะ เช่น หาดโละบาเกา และ แหลมตงทางทิศเหนือของเกาะ หาดโละลานะ และ อ่าวนุ้ยทางทิศตะวันตกของเกาะ อ่าวหวังหลง ทาง ทิศ ใต้ของเกาะ ส่วนจุดชมวิวเกาะพีพี ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อยู่บนเนินเขาบริเวณตอนกลางของเกาะ ใช้เวลาเดินขึ้นไปถึงจุดชมวิว 20-30 นาที สามารถมอง เห็นอ่าวต้นไทร และอ่าวโละดาลัมได้

สวยงาม เกาะพีพีเล มีความสวยงามอยู่ที่สัณฐานของเกาะ ที่เป็นหน้าผาหินปูนสูงชันเกือบทั้งเกาะ จุดเด่นคือ “ปิเละ” หรือทะเลใน เป็นทะเลสาบสีมรกต อยู่ในหุบเขา “อ่าวมาหยา” อ่าวรูปโค้งครึ่งวงกลม มี หาดทรายขาวบริสุทธิ์ หาดโละซามะ เกาะบิด๊ะนอก และบิด๊ะใน ซึ่งเป็นเกาะเล็กบริวาร เป็นที่อยู่ของนกฟรีเกต หรือนกโจรสลัด นกทะเลที่หายาก

การเดินทาง

ฤดูกาลท่องเที่ยว ลงเรือได้ที่ ท่าเรือคลองจิหลาด ในตัวเมืองกระบี่ ค่าโดยสารคนละ 450.-บาท วันละ 4 เที่ยวทั้งไป และกลับ โทร. 0-7562-0052

ฤดูกาลท่องเที่ยว

ปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน

เกาะห้อง

หมู่เกาะที่สวยงามระดับโลก ประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ คือ เกาะพีพีดอน และเกาะพีพีเล รวมทั้ง เกาะบริวาร เช่น เกาะไผ่ เกาะยุง เกาะบิด๊ะนอก เกาะบิด๊ะใน
เกาะพีพีดอน มีอ่าวสำคัญ คือ อ่าวต้นไทร และ อ่าวโละดาลัม ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือ ที่พักรีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และร้านบริการ ทัวร์อยู่มากมา

ชายหาดอื่นที่สวยงาม และจุดท่องเที่ยวจะอยู่ตามเวิ้งอ่าวของเกาะ เช่น หาดโละบาเกา และ แหลมตงทางทิศเหนือของเกาะ หาดโละลานะ และ อ่าวนุ้ยทางทิศตะวันตกของเกาะ อ่าวหวังหลง ทาง ทิศ ใต้ของเกาะ ส่วนจุดชมวิวเกาะพีพี ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อยู่บนเนินเขาบริเวณตอนกลางของเกาะ ใช้เวลาเดินขึ้นไปถึงจุดชมวิว 20-30 นาที สามารถมอง เห็นอ่าวต้นไทร และอ่าวโละดาลัมได้

สวยงาม เกาะพีพีเล มีความสวยงามอยู่ที่สัณฐานของเกาะ ที่เป็นหน้าผาหินปูนสูงชันเกือบทั้งเกาะ จุดเด่นคือ “ปิเละ” หรือทะเลใน เป็นทะเลสาบสีมรกต อยู่ในหุบเขา “อ่าวมาหยา” อ่าวรูปโค้งครึ่งวงกลม มี หาดทรายขาวบริสุทธิ์ หาดโละซามะ เกาะบิด๊ะนอก และบิด๊ะใน ซึ่งเป็นเกาะเล็กบริวาร เป็นที่อยู่ของนกฟรีเกต หรือนกโจรสลัด นกทะเลที่หายาก

การเดินทาง

ฤดูกาลท่องเที่ยว ลงเรือได้ที่ ท่าเรือคลองจิหลาด ในตัวเมืองกระบี่ ค่าโดยสารคนละ 450.-บาท วันละ 4 เที่ยวทั้งไป และกลับ โทร. 0-7562-0052

ฤดูกาลท่องเที่ยว

ปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน