เทศกาลถือศีลกินเจ กระบี่

เทศกาลถือศีลกินเจ

17 – 25 ตุลาคม  2563 (วางจุดเดิม)

ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจกระบี่

ชมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ตลอด 9 วัน กับ 94 ศาลเจ้าทั่วจังหวัดกระบี่

*20 ตุลาคม ชมพิธีเสริมชะตาดวงเมืองกระบี่ ณ ศาลหลักเมือง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่

ติดต่อสอบถาม :

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร: 075 627 111
 • ททท. สำนักงานกระบี่ โทร: 075 622 163

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ศาลเจ้าก๋งสี่เซียน

 • ๐๘.๐๙ น. พิธียกเสาโกเต้ง 
 • ๑๗.๐๙ น. พระประทับทรงทำพิธีตั้งโต๊ะเทวดา
 • ๑๘.๐๙ น. อัญเชิญพระกิ้วอ๋องไต่เต่ 

บ้านเตียวหู้เทียนซือ

 • ๑๖.๓๙ น. พิธียกเสาโกเต้ง พิธีเปิดหอฟ้าดิน อัญเชิญองค์หยกอ๋องส่องเต๋
 • ๑๘.๓๙ น. อัญเชิญ องค์กิ้วอ๋องไต่แต่ ณ ริมเขื่อนสวนสาธารณธารา

ศาลเจ้ากวนเส้งเต้กุน

 • ๑๕.๐๐ น. พิธีป้างเอี้ย (ปล่อยทหารรักษามณฑลพิธีกินผัก)
 • ๑๖.๓๐ น. พิธียกเสาโกเต้ง
 • ๑๙.๐๐ น. พิธีอันเชิญองค์หยกอ๋องซ่งเต่ บริเวณหน้าศาลเจ้า อันเชิญองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่ ณ ท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน

ศาลเจ้าซำเพียจ้อซือ

 • ๑๙.๓๙ น. พิธียกเสาโกเต้ง 
 • ๒๑.๐๙ น. อัญเชิญพระกิ้วอ๋องไต่เต่ ณ บริเวณหาดนพรัตน์ธารา
 • ๒๒.๐๐ น. พิธีอันเชิญตะเกียงขึ้นสู่ยอดเสาโกเต้ง ทำพิธีสวดมนต์

ศาลเจ้าเฮียบเทียนไต่เต่

 • ๐๙.๐๐ น. พิธียกเสาโกเต้ง
 • ๑๙.๓๙ น. พระกิ้วอ๋องไต่เต่ ณ บริเวณหาดนพรัตน์ธารา พร้อมทำพิธีเปิดหอฟ้าดิน

ศาลเจ้า เฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง

 • ๐๗.๓๙ น. พิธียกเสาโกเต้ง
 • ๑๕.๕๙ น. พิธีอัญเชิญพระที่หาดนพรัตน์ธารา และพิธีป้างกุ้น (พิธีปล่อยทหารเพื่อรักษาศาลเจ้า)

ศาลเจ้าคลองใหญ่ต้าวโบ้เก้ง

 • ๑๗.๐๙ น. พิธียกเสาโกเต้ง
 • ๒๑.๔๕ น. พิธีอันเชิญองค์พระหยกอ๋องซ่งเต่ (พระอิศวร)
 • ๒๒.๔๕ น. พิธีอัญเชิญเหลงก๋วนไต่เอา ลำเต้าแช่กุ้น-ปักเต้าแช่กุ้น 
 • ๒๓.๔๕ น. พิธีอัญเชิญองค์กิ้วอ๋องไต่เต่

ศาลเจ้ากวนเต้กุนเต้าโบ้เก้ง

 • ๑๕.๐๐ น. พิธีฉะเต๊ะเกี่ยม (ปักหลักเขตทหารเพื่อรักษาศาลเจ้า) พิธี ป้างกุ้น (ปล่อยขุนทหารหาญออกเพื่อรักษาปริมณฑลศาลเจ้า)
 • ๑๖.๓๐ น. พิธียกเสาโกเต้ง
 • ๑๙.๐๐ น. พิธีอันเชิญองค์หยกอ๋องซ่งเต่ บริเวณหน้าศาลเจ้า และอันเชิญองค์กิวฮ๋องไต่เต่ ณ ท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน

ศาลเจ้าก๋งกิ๋มฉ๋ายไท่จื้อ  บ้านบางหอย

 • ๑๘.๓๐ น. พิธีรับพระและอัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์ (เชี้ยเหี้ยวโห้ย)
 • ๑๙.๓๐ น. พิธีอัญเชิญตะเกียงขึ้น ๙ ดวง ขึ้นเสาโกเต้ง
 • ๒๐.๓๐ น. พิธีชงเก้ง (สวดมนต์) ทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินเจ) 

มูลนิธิประชาสันติสุข จังหวัดกระบี่

 • ๐๙.๓๐ น. พิธีอัญเชิญเสาธงและโคมประทีปสู่ยอดเสา 
  พิธีเปิดหอเทวดา (ฉิกไท้)
  พิธีอัญเชิญพระพุทธเจ้าสามภาคทั้งสิบทิศ และ พิธีเชิญธงวิญญาณทั้งสิบ ประเภท
 • ๑๐.๑๙ น. สวดมนต์เปิดมณฑลพิธีเพื่อรามงานกินเจ ต่อด้วยสวดมนต์ถวายพระพุทธบูชา (กังฮุก)
 • ๑๗.๓๖ น. พิธีอัญเชิญกระถางธูป ๙ กระถาง ประดิษฐาน ณ มณฑลพิธี
 • ๑๙.๓๖ น. พิธีอัญเชิญหยกอ๋องไต่เต่ ณ สวนสาธารณะธารา อัญเชิญกิ้วอ๋องไต่เต่ ณ มณฑลพิธี และสวดมนต์ถวายกิ้วอ๋องไต่เต่

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ (งานประเพณีถือศิลกินเจวันแรก)

ศาลเจ้าก๋งสี่เซียน

 • ๒๐.๓๐ น. พระประทับทรง พิธีซงเก้ง (สวดมนต์) ทักส่อ (อ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินเจ) จากนั้นให้ลูกหลานเข้าพบพระ

บ้านเตียวหู้เทียนซือ

 • ๒๐.๓๙ น. พิธีเดินเวียนธูป พิธีฝากชื่อเสริมดวงชะตา (ร่วมพิธีได้ตั้งแต่ ๑๗-๒๐ ต.ค. ๒๕๖๓)

ศาลเจ้ากวนเส้งเต้กุน

 • ๒๐.๓๐ น. พิธีอันเชิญองค์เทพประทับทรง พิธีซงเก้ง (สวดมนต์) ทักส่อ (อ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินเจ)

ศาลเจ้าซำเพียจ้อซือ

 • ๒๑.๐๐ น. พิธีสะเดาะพระเคราะห์ 
 • ๐๘.๓๐ น. พิธีซงเก้ง (สวดมนต์)
 • ๑๙.๓๐ น. พิธีซงเก้ง (สวดมนต์)

ศาลเจ้า เฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง

 • ๒๐.๑๙ น. พิธีพระประทับทรงให้ลูกหลานถามสุขกิจ ทุกข์กิจ

ศาลเจ้าคลองใหญ่ต้าวโบ้เก้ง

 • ๒๐.๔๕ น. พิธีซงเก้ง (สวดมนต์)

ศาลเจ้ากวนเต้กุนเต้าโบ้เก้ง

 • ๒๐.๓๐ น. พิธีอันเชิญองค์เทพประทับทรง, พิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และให้ลูกหลานถามทุกข์-สุขกิจ

ศาลเจ้าก๋งกิ๋มฉ๋ายไท่จื้อ  บ้านบางหอย

 • ๑๖.๓๐ น. พิธีป้างเฮี้ย (ปล่อยทหารออกรักษาการณ์)
 • ๒๐.๓๐ น. พิธีซงเก้ง (สวดมนต์) ทักส่อ (อ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินเจ)
 • ๒๑.๓๐ น. พิธีแสดงอภินิหารอาบน้ำมันว่านยา ๑๐๘ ชนิด

มูลนิธิประชาสันติสุข จังหวัดกระบี่

 • ๐๘.๓๖ น. พีธีสวดมนต์ถวายพุทธบูชา (กังฮุก)
 • ๑๘.๐๐ น. พิธีสวดมนต์ถวายกิ้วอ๋องไต่เต่
 • ๑๙.๓๖ น. พิธีเดินเวียนธูป

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

ศาลเจ้าก๋งสี่เซียน

 • ๒๐.๐๙ น. พระประทับทรง ทำพิธีสวดมนต์ (ซงเก้ง)

บ้านเตียวหู้เทียนซือ

 • ๒๐.๓๙ น. พิธีเดินเวียนธูป 

ศาลเจ้ากวนเส้งเต้กุน

 • ๒๐.๓๐ น. พิธีอันเชิญเทพประทับทรง ทำพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) ทักส่อ (อ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินเจ)

ศาลเจ้าซำเพียจ้อซือ

 • ๒๑.๐๐ น. พิธีสะเดาะพระเคราะห์ 

ศาลเจ้าเฮียบเทียนไต่เต่

 • ๐๘.๓๐ น. พิธีซงเก้ง (สวดมนต์)
 • ๑๙.๐๐ น. พิธีสวดมนต์ พระแสดงอภินิหาร

ศาลเจ้า เฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง

 • ๒๐.๑๙ น. พิธีพระประทับทรงให้ลูกหลานถามสุขกิจ ทุกข์กิจ

ศาลเจ้าคลองใหญ่ต้าวโบ้เก้ง

 • ๒๐.๔๕ น. พิธีซงเก้ง (สวดมนต์)

ศาลเจ้ากวนเต้กุนเต้าโบ้เก้ง

 • ๒๐.๓๐ น. พิธีอัญเชิญองค์เทพประทับทรง พิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และให้ลูกหลานถามทุกข์-สุขกิจ

ศาลเจ้าก๋งกิ๋มฉ๋ายไท่จื้อ  บ้านบางหอย

 • ๑๖.๓๐ น. พิธีป้างเฮี้ย (ปล่อยทหารออกรักษาการณ์)
 • ๒๐.๓๐ น. พิธีซงเก้ง (สวดมนต์) ทักส่อ (อ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินเจ)
 • ๒๑.๓๐ น. พิธีแสดงอภินิหาร อาบน้ำมันว่านยา ๑๐๘ ชนิด

มูลนิธิประชาสันติสุข จังหวัดกระบี่

 • ๐๘.๓๖ น. พิธีสวดมนต์ถวายพุทธบูชา
 • ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ถวายกิ้วอ๋องไต่เต่
 • ๑๙.๓๖ น. ประกอบพิธีเวียนธูป

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ศาลเจ้าก๋งสี่เซียน

 • ๒๐.๐๙ น. พระประทับทรง ทำพิธีซงเก้ง (สวดมนต์)

บ้านเตียวหู้เทียนซือ

 • ๑๖.๓๙ น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหารรักษามณฑลพิธีกินผัก)
 • ๒๐.๓๙ น. พิธีเดินเวียนธูป

ศาลเจ้ากวนเส้งเต้กุน

 • ๐๙.๒๘ น. พิธีป้ายหล่าวฉ้ายจิ้ว (เซ่นไหว้ดวงวิญญาณผู้เคยช่วยงานศาลเจ้า)
 • ๑๕.๐๐ น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหารรักษามณฑลพิธีกินผัก)
 • ๒๐.๐๐ น. พิธีอันเชิญองค์ลำเต้า-ปักเต้า องค์เทพเจ้าแสดงอภินิหาร

ศาลเจ้าซำเพียจ้อซือ

 • ๒๑.๐๐ น. พิธีสะเดาะพระเคราะห์ 

ศาลเจ้าเฮียบเทียนไต่เต่

 • ๐๘.๓๐ น. พิธีซงเก้ง (สวดมนต์)
 • ๑๙.๐๐ น. พิธีสวดมนต์ รับพระปักเต้า-ลำเต้า

ศาลเจ้า เฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง

 • ๑๕.๐๐ น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหารรักษามณฑลพิธีกินผัก)
 • ๒๐.๑๙ น. ทำพิธีเวียนเจดีย์

ศาลเจ้าคลองใหญ่ต้าวโบ้เก้ง

 • ๑๗.๐๙ น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหารรักษามณฑลพิธีกินผัก)
 • ๒๐.๔๕ น. พิธีสวดมนต์ (ซงเก้ง)

ศาลเจ้ากวนเต้กุนเต้าโบ้เก้ง

 • ๐๙.๒๘ น. พิธีป่ายเหล่าฉ้ายอิ้ว (เซ่นไหว้ดวงวิญญาณผู้เคยช่วยงานศาลเจ้า)
 • ๑๕.๐๐ น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหารรักษามณฑลพิธีกินผัก)
 • ๒๐.๓๐ น. พิธีอัญเชิญองค์เทพประทับทรง พิธีซงเก้ง (สวดมนต์) ทักส่อ (อ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินเจ)
  พิธีอัญเชิญองค์ลำเต้า-ปักเต้า ผู้ถือบัญชีเกิดและบัญชีตาย จากนั้นองค์เทพเจ้าแสดงอภินิหาร ต้าวฮวด-ต้าวหล่าวยั๊ว

ศาลเจ้าก๋งกิ๋มฉ๋ายไท่จื้อ  บ้านบางหอย

 • ๒๐.๓๐ น. พิธีซงเก้ง (สวดมนต์) ทักส่อ (อ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินเจ)
 • ๒๑.๓๐ น. พิธีแสดงอภินิหารพระอาบน้ำร้อน

มูลนิธิประชาสันติสุข จังหวัดกระบี่

 • ๐๘.๓๖ น. พิธีสวดมนต์ถวายพุทธบูชา (กังฮุก)
 • ๐๙.๓๖ น. องค์เทวะโป๊ยจุนเซียฮุดออกอวยพรเขตในเมือง แลกเปลี่ยนใบชา   
 • ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ถวายกิ้วอ๋องไต่เต่                    

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ศาลเจ้าก๋งสี่เซียน

 • ๐๙.๓๙ น. พระประทับทรง ทำพิธีเสริมดวงชะตาดวงเมืองกระบี่
 • ๒๐.๐๙ น. พระประทับทรงทำพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) ทักส่อ (อ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินเจ) จากนั้นให้ลูกหลานเข้าพบพระ

บ้านเตียวหู้เทียนซือ

 • ๒๐.๓๙ น. พิธีเดินเวียนธูป

ศาลเจ้ากวนเส้งเต้กุน

 • ๑๐.๓๐ น. พิธีเสริมดวงชะตาดวงเมืองกระบี่
 • ๒๐.๓๐ น. อันเชิญองค์เทพประทับทรง ซงเก้งทักส่อ

ศาลเจ้าซำเพียจ้อซือ

 • ๑๐.๓๐ น. พิธีเสริมดวงชะตาศาลหลักเมืองกระบี่
 • ๒๑.๐๐ น. พิธีเจิมรถใหม่ หรือรถที่ต้องการให้พระเจิม และอวยพรแจกวัตถุมงคลให้แก่ผู้มีจิต

ศรัทธาทุกๆท่าน

ศาลเจ้าเฮียบเทียนไต่เต่

 • ๐๘.๓๐ น. พิธีซงเก้ง (สวดมนต์)
 • ๑๙.๐๐ น. พิธีซงเก้ง (สวดมนต์)

ศาลเจ้า เฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง

 • ๒๐.๑๙ น. พิธีพระประทับทรงให้ลูกหลานถามสุขกิจ ทุกข์กิจ

ศาลเจ้าคลองใหญ่ต้าวโบ้เก้ง

 • ๒๐.๔๕ น. พิธีสวดมนต์ (ซงเก้ง)

ศาลเจ้ากวนเต้กุนเต้าโบ้เก้ง

 • ๐๙.๓๙ น. พิธีเสริมดวงชะตาดวงเมืองกระบี่ 
 • ๒๐.๓๐ น. พิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรง พิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และให้ลูกหลานถามทุกข์-สุขกิจ

ศาลเจ้าก๋งกิ๋มฉ๋ายไท่จื้อ  บ้านบางหอย

 • ๐๙.๐๐ น. ออกเยี่ยมลูกหลานบนกลาง อ่าวลึกเหนือ – ใต้
 • ๑๗.๐๐ น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหารรักษามณฑลพิธีกินผัก)
 • ๒๐.๓๐ น.  พิธีซงเก้ง (สวดมนต์) ทักส่อ (อ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินเจ) 

มูลนิธิประชาสันติสุข จังหวัดกระบี่

 • ๐๗.๓๖ น. สวดมนต์ถวายศาลหลักเมือง             
 • ๐๘.๓๖ น. พิธีสวดมนต์ถวายพุทธบูชา (กังฮุก)           
 • ๐๙.๓๐ น. พิธีเสริมดวงชะตาดวงเมืองกระบี่ 
 • ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ถวายกิ้วอ๋องไต่เต่
 • ๑๙.๐๐ น. ประกอบพิธีเวียนธูป

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ศาลเจ้าก๋งสี่เซียน

 • ๒๐.๐๙ น. พระประทับทรง ทำพิธีสวดมนต์ (ซงเก้ง) อ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินเจ (ทักส่อ) จากนั้นให้ลูกหลานเข้าพบพระ

บ้านเตียวหู้เทียนซือ

 • ๑๓.๐๙ น. ขบวนพระแห่ออกเยี่ยมอวยพร ตลาดเก่า (บ่าย)
 • ๒๐.๐๙ น. พิธีเดินเวียนธูป

ศาลเจ้ากวนเส้งเต้กุน

 • ๐๙.๐๐ น. เคลื่อนขบวนอิ้วเก้งบ้านทุ่ง บ้านกลาง ท่าด่าน ในสระ 
 • ๒๐.๓๐ น. อันเชิญองค์เทพประทับทรง พิธีสวดมนต์ (ซงเก้ง) อ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินเจ (ทักส่อ)

ศาลเจ้าซำเพียจ้อซือ

 • ๒๐.๐๐ น. พระประทับทรง  พิธีสวดมนต์ (ซงเก้ง) 

ศาลเจ้าเฮียบเทียนไต่เต่

 • ๐๘.๓๐ น. พิธีซงเก้ง (สวดมนต์)
 • ๑๙.๐๐ น. พิธีซงเก้ง (สวดมนต์)

ศาลเจ้า เฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง

 • พระออกอวยพรพี่น้องชาวตลาดเก่า-ในเมือง
 • ๒๑.๓๙ น. พิธีก่อไฟ

ศาลเจ้าคลองใหญ่ต้าวโบ้เก้ง

 • ๑๗.๐๙ น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหารรักษามณฑลพิธีกินผัก)
 • ๒๐.๔๕ น. พิธีสวดมนต์ (ซงเก้ง)

ศาลเจ้ากวนเต้กุนเต้าโบ้เก้ง

 • ๐๙.๓๐ น. เคลื่อนขบวนอิ้วเก้ง บ้านทุ่ง-บ้านกลาง
 • ๒๐.๓๐ น. พิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรง พิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และให้ลูกหลานถามทุกข์-สุขกิจ

ศาลเจ้าก๋งกิ๋มฉ๋ายไท่จื้อ  บ้านบางหอย

 • ๒๐.๓๐ น. พิธีสวดมนต์ (ซงเก้ง) อ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินเจ (ทักส่อ)

มูลนิธิประชาสันติสุข จังหวัดกระบี่

 • ๐๘.๓๖ น. สวดมนต์ถวายพระพุทธบูชา (กังฮุก)           
 • ๐๙.๓๖ น. องค์เทวะโป๊ยจุนเซียฮุดออกอวยพรในเขตตลาดเก่า แลกเปลี่ยนใบชา       

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ศาลเจ้าก๋งสี่เซียน

 • ๐๘.๓๙ น. พระประทับทรงจัดขบวนจากศาลเจ้า ไปอวยพร ลูกหลาน ซ.หนองคล้า บ้านหน้าชิง ถ้ำเสือ และเส้นทางกระบี่น้อย
 • ๒๐.๐๙ น. พระประทับทรง  ทำพิธีสวดมนต์ (ชงเก้ง)  อ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินเจ (ทักส่อ)  จากนั้นให้ลูกหลานเข้าพบพระ

บ้านเตียวหู้เทียนซือ

 • ๑๖.๓๙ น.  พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหารรักษามณฑลพิธีกินผัก)
 • ๒๐.๐๙ น. พิธีโก้ยอั่น (ข้ามสะพานสะเดาะห์เคราะห์) คืนที่๑

ศาลเจ้ากวนเส้งเต้กุน

 • ๑๓.๐๐ น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหารรักษามณฑลพิธีกินผัก)
 • ๒๐.๓๐ น. อันเชิญองค์เทพประทับทรง ซงเก้งทักส่อ พิธีโก้ยห่าน  (ข้ามสะพานสะเดาะห์เคราะห์)
  พิธีปีวะโป๊ยเถ้าแก่ล่อจู้ (เลือกประธานจัดงานเถ่าแก่ล่อจู้ ในปีถัดไป)

ศาลเจ้าซำเพียจ้อซือ

 • ๐๙.๓๙ น. จัดขบวนไปอวยพรให้ลูกหลานบ้านตลาดเก่า
 • ๑๓.๑๙ น. จัดขบวนไปอวยพรให้ลูกหลานในเมืองกระบี่

ศาลเจ้าเฮียบเทียนไต่เต่

 • ๐๘.๓๙ น. พิธีสวดมนต์
 • ๑๙.๐๐ น. พิธีสวดมนต์ พิธีลุยไฟ

ศาลเจ้า เฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง

 • ๑๕.๐๐ น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหารรักษามณฑลพิธีกินผัก) ออกอวยพรพี่น้องชาวเหนือคลอง พระทำพิธีลุยไฟ

ศาลเจ้าคลองใหญ่ต้าวโบ้เก้ง

 • ๐๙.๔๕ น. แห่พระเยี่ยมลูกหลาน (อิ้วเก้ง)
 • ๑๙.๔๕ น. พิธีสวดมนต์ (ซงเก้ง)
 • ๒๐.๔๕ น. ทำพิธีป้ายซิดแช (ไหว้ดาว 7 ดวง)

ศาลเจ้ากวนเต้กุนเต้าโบ้เก้ง

 • ๑๗.๐๐ น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหารรักษามณฑลพิธีกินผัก)
 • ๒๐.๓๐ น. พิธีอัญเชิญเทพประทับทรง พิธีสวดมนต์ (ซงเก้ง) อ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินเจ (ทักส่อ)
   พิธีโก้ยห่าน เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ หลังจากนั้นทำพิธีเสี่ยงทาย ปั๋วโป้ย (เลือกประธานจัดงานเถ่าแก่ล่อจู้ ในปีถัดไป)

ศาลเจ้าก๋งกิ๋มฉ๋ายไท่จื้อ  บ้านบางหอย

 • ๒๐.๓๐ น. พิธีสวดมนต์ (ซงเก้ง) อ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินเจ (ทักส่อ)
 • ๒๑.๓๐ น. พิธีแสดงอภินิหาร “ไฟโลกัลป์”

มูลนิธิประชาสันติสุข จังหวัดกระบี่

 • ๐๗.๓๖ น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชา (กังฮุก)
 • ๑๐.๓๖ น. พิธีปล่อยสัตว์เพื่อบำเพ็ญเมตตากรุณาต่อสัตว์ เป็นการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตนเอง
 • ๑๘.๐๐ น. พิธีสวดมนต์ถวายกิ้วอ๋องไต่เต่

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

ศาลเจ้าก๋งสี่เซียน

 • ๐๘.๓๙ น. พระประทับทรง จัดขบวนจากศาลเจ้า ไปอวยพร ลูกหลาน จนถึงชุมชนสายบ้านคอกวัว
 • ๒๐.๐๙ น. พระประทับทรงทำพิธีสวดมนต์ (ซงเก้ง)  อ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินเจ (ทักส่อ)  จากนั้นให้ลูกหลานเข้าพบพระ

บ้านเตียวหู้เทียนซือ

 • ๑๓.๐๙ น. ขบวนพระแห่ออกเยี่ยมอวยพร ตลาดในเมือง (บ่าย)
 • ๒๐.๐๙ น. พิธีโก้ยอั่น (ข้ามสะพานสะเดาะห์เคราะห์) คืนที่๒

ศาลเจ้ากวนเส้งเต้กุน

 • ๒๐.๓๐ น. อันเชิญองค์เทพประทับทรง ซงเก้งทักส่อ พิธีป้ายชิดแช้ (บูชาดาวพระเคราะห์ทั้ง๗)

ศาลเจ้าซำเพียจ้อซือ

 • ๑๐.๐๐ น. จัดขบวนไปอวยพรให้แก่ลูกหลาน บ้านหนองทะเล บ้านช่องพลี
 • ๑๕.๐๐ น. จัดขบวนไปอวยพรให้แก่ลูกหลาน บ้านไสไทย
 • ๒๒.๑๙ น. ทำพิธีเปิดเนตรพระใหม่ (เตี้ยมห่าน) และทำพิธีลุยไฟ (โก้ยโห้ย)

ศาลเจ้าเฮียบเทียนไต่เต่

 • ๐๘.๓๐ น. พิธีซงเก้ง (สวดมนต์)
 • ๑๙.๐๐ น. พิธีสวดมนต์ พิธีลุยไฟ

ศาลเจ้า เฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง

 • ๐๖.๑๙ น. พิธีไหว้ดาว เสริมดวงชะตา (พิธีป้ายซิดแซ)

ศาลเจ้าคลองใหญ่ต้าวโบ้เก้ง

 • ๒๐.๔๕ น. สวดมนต์ (ซงเก้ง)
 • ๒๑.๔๕ น. ทำพิธีลุยไฟ (โก้ยโห้ย)

ศาลเจ้ากวนเต้กุนเต้าโบ้เก้ง

 • ๑๐.๓๙ น. เคลื่อนขบวน อิ้วเก้ง บ้านท่าด่าน -บ้านคลองทราย- บ้านในสระ
 • ๒๐.๓๐ น. พิธีอัญเชิญเทพประทับทรง ซงเก้ง สวดมนต์ อ่านรายชื่อผู้ร่วมกินเจ พิธีโก้ยโห้ย ลุยไฟ และร่วมประมูล ธงกิ้วอ๋องไต่เต่ ธงหยกอ๋องช่งเต่ และธงเป่งอ้าน ให้ลูกหลานได้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

ศาลเจ้าก๋งกิ๋มฉ๋ายไท่จื้อ  บ้านบางหอย

 • ๑๗.๐๐ น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหารรักษามณฑลพิธีกินผัก)
 • ๐๙.๐๐ น. พิธีสวดมนต์ (ซงเก้ง) อ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินเจ (ทักส่อ)  
 • ๒๑.๐๐ น. พิธีแสดงอภินิหาร  ลุยประทัด ๑๐๐,๐๐๐

มูลนิธิประชาสันติสุข จังหวัดกระบี่

 • ๐๘.๓๖ น. สวดมนต์ถวายพระพุทธบูชา (กังฮุก)
 • ๑๖.๐๐ น. พิธีสวดมนต์ถวายกิ้วอ๋องไต่เต่ 
 • ๑๘.๓๖ น. พิธีเดินสะพาน โหงวเกียฮวบเกี้ย โดยพุทธองค์โป๊ยจุนเซียฮุด

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

ศาลเจ้าก๋งสี่เซียน

 • ๑๗.๓๙ น.  พระประทับทรง ทำพิธีลงหลักเพื่อไปทำพิธีลุยไฟ
 • ๒๐.๐๙ น. พระประทับทรง  ทำพิธีสวดมนต์ (ซงเก้ง)  อ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินเจ (ทักส่อ)  จากนั้นให้ลูกหลานเข้าพบพระฃ
 • ๒๑.๐๙ น.  ทำพิธีลุยไฟโก้ยโห้ย และการแสดงอภินิหาร ต้างฮวดของพระประทับทรงให้ลูกหลานชม 

บ้านเตียวหู้เทียนซือ

 • ๑๒.๓๐ น. พิธีป้ายชิตแซ (บวงสรวงดาวพระเคราะห์ทั้งเจ็ด)
 • ๒๐.๓๙ น. พิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ล่อจู้ (เลือกประธานจัดงานเถ่าแก่ล่อจู้ ในปีถัดไป), พิธีโก้ยโห้ย(ลุยไฟ)

ศาลเจ้ากวนเส้งเต้กุน

 • ๐๙.๑๘ น. ขบวนอิ้วเก้ง บ้านในช่อง-บ้านตลาดเก่า-ตัวเมืองกระบี่
 • ๒๐.๓๐ น. พิธีป้ายชิตแซ (บวงสรวงดาวพระเคราะห์ทั้งเจ็ด)

ศาลเจ้าซำเพียจ้อซือ

 • ๑๙.๐๐ น. จับรางวัลฉลากการกุศล
 • ๒๑.๐๐ น. พิธีเดินสะพานสะเดาะเคราะห์ (โก้ยห่าน)

ศาลเจ้าเฮียบเทียนไต่เต่

 • ๐๘.๓๐ น. พิธีซงเก้ง (สวดมนต์)
 • ๑๙.๐๐ น. พิธีเดินสะพานสะเดาะเคราะห์พร้อมประมูลธง

ศาลเจ้า เฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง

 • ๑๕.๓๙ น. พิธีเดินสะพานสะเดาะเคราะห์
 • ๒๔.๐๐ น. พิธีส่งก๋งยกฮ๋องซ่งเต่

ศาลเจ้าคลองใหญ่ต้าวโบ้เก้ง

 • ๒๐.๔๕ น. สวดมนต์ (ซงเก้ง)
 • ๒๑.๐๙ น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ (โก้ยห่าน)

ศาลเจ้ากวนเต้กุนเต้าโบ้เก้ง

 • ๑๗.๐๐ น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหารรักษามณฑลพิธีกินผัก)
 • ๒๐.๓๐ น. พิธีอัญเชิญเทพประทับทรง พิธีสวดมนต์ (ซงเก้ง) อ่านรายชื่อผู้ร่วมกินผัก (ทักส่อ)
  พิธีอัญเชิญองค์ลำเต้า-ปักเต้า,ล่างถี่ก๊อง พิธีส่งองค์หยกอ๋องซ่งเต่   และร่วมทำบุณต่อ องค์หยกอ๋องซ่งเต่ จากนั้นเคลื่อนขบวน ออกจากศาลเจ้าไปส่ง องค์กิ้วอ๋องไต่เต่ บริเวณเจ้าฟ้าเมืองกระบี่ 

ศาลเจ้าก๋งกิ๋มฉ๋ายไท่จื้อ  บ้านบางหอย

 • ๐๙.๐๐ น. พิธีซงเก้งทักส่อ (รายงานการกินผัก)
 • ๑๗.๐๐ น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหารรักษามณฑลพิธีกินผัก)
 • ๒๐.๓๐ น. พิธีแสดงอภินิหาร”ลุยกระเบื้อง”

มูลนิธิประชาสันติสุข จังหวัดกระบี่

 • ๐๘.๓๖ น. สวดมนต์ถวายพระพุทธบูชา (กังฮุก) 
 • ๑๖.๐๐ น. สวดมนต์ถวายกิ้วอ๋องไต่เต่
 • ๑๙.๐๐ น. พิธีลอยกระทง ทำบุญให้ทานแก่วิญญาณน้อยใหญ่ 

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ศาลเจ้าก๋งสี่เซียน

 • ๑๘.๐๙ น. พระประทับทรง ทำพิธีสวดมนต์ (ซงเก้ง)  
 • ๑๙.๐๙ น. พิธีเดินพานสะเดาะเคราะห์ (โก้ยฮั้น) จัดขบวนอัญเชิญน้อมสู่พระกิ้วอ๋องไต่เต่ ณ ท่าเรือน้ำลึก พิธีเลี้ยงส่งตายาย และวิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้ว และทำพิธีลงเสาโกเต็งเป็นการสิ้นสุดประเพณีถือศิลกินเจ

บ้านเตียวหู้เทียนซือ

 • ๑๖.๓๙ น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหารรักษามณฑลพิธีกินผัก)
 • ๑๘.๑๙ น. เตรียมการจัดขบวน ส่งองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่
 • ๒๑.๓๙ น. พิธีส่งยกฮ๋องส่องเต่ เสร็จแล้วเคลื่อนขบวนไปส่งกิ้วฮ๋องไต่เต่

ศาลเจ้ากวนเส้งเต้กุน

 • ๑๗.๐๐ น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหารรักษามณฑลพิธีกินผัก)
 • ๒๐.๓๐ น. อัญเชิญองค์เทพประทับทรง ซงเก้งทักส่อ พิธีส่งองค์ลำเต้า-ปักเต้า พิธีส่งองค์หยกฮ๋อง  
 • ซ่งเต่ เคลื่อนขบวนออกจากศาลเจ้าไปส่งองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่ ณ สะพานเจ้าฟ้าเมืองกระบี่

ศาลเจ้าซำเพียจ้อซือ

 • ๒๐.๐๐ น. พระประทับทรง ทำพิธีสวดมนต์ (ซงเก้ง) อ่านรายชื่อผู้ร่วมทำบุญทุกๆท่าน (ทักส่อ)
 • ๒๑.๓๙ น. จัดขบวนเข้าร่วมเชิญส่งพระกิ้วฮ๋องไต่เต่กลับสู่สวรรค์ ณ บริเวณหาดนพรัตน์ธารา

ศาลเจ้าเฮียบเทียนไต่เต่

 • ๐๘.๓๐ น. พิธีซงเก้ง (สวดมนต์)
 • ๒๐.๓๙ น. จัดขบวนเข้าร่วมเชิญส่งพระกิ้วฮ๋องไต่เต่กลับสู่สวรรค์ ณ บริเวณหาดนพรัตน์ธารา

ศาลเจ้า เฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง

 • ๑๕.๓๐ น. พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงทหารรักษามณฑลพิธีกินผัก) จัดขบวนไปส่งพระคุณท่านกิ้วฮ๋อง

ศาลเจ้าคลองใหญ่ต้าวโบ้เก้ง

 • ๒๑.๔๕ น. พิธีส่งองค์พระหยกอ๋องซ่งเต่ 
 • ๒๒.๔๕ น. พิธีส่งเหลงก๋วนไต่เต่ หลำต้าแซ่ค้น-ปักต้าแซ่กุ้น
 • ๒๓.๐๙ น. พิธีส่งองค์กิ้วอ๋องไต่เต่ 

ศาลเจ้ากวนเต้กุนเต้าโบ้เก้ง

 • ๑๙.๐๐ น. พิธีเสาโกเต้ง  โล๊ะโกเต้งเถี้ยว พิธีสิ้วกุ้น (เรียกขุนทหารที่รักษาศาลเจ้า กลับประจำกรมกอง เป็นอันเสร็จสิ้นงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี ๒๕๖๓

ศาลเจ้าก๋งกิ๋มฉ๋ายไท่จื้อ  บ้านบางหอย

 • ๒๐.๓๐ น. พิธีสวดมนต์ (ซงเก้ง)  อ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินเจ (ทักส่อ) 
 • ๒๑.๓๐ น. พิธีเดินสะพานสะเดาะเคราะห์ รอบองค์จ้าแม่กวนอิม (โก้ยห่าน)
 • ๒๒.๐๐ น. พิธีโก้ยโห้ย (ลุยไฟ)
 • ๒๓.๕๙ น. พิธีส่งพระส่างตั๊ว – ส่งหยกอ๋อง – ส่งกิ้วอ๋องไต่เต่

มูลนิธิประชาสันติสุข จังหวัดกระบี่

 • ๐๘.๓๖ น. สวดมนต์ถวายพระพุทธบูชา (กังฮุก)
 • ๑๙.๓๖ น. พิธีเกาเผ้า พิธีส่งพระกิ้วอ๋องไต่เต่ สวดมนต์ ณ สวนสาธารณะธารา
 • ๒๑.๐๙ น. ลงเสาธง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *