พิธีกรรม ศรัทธานำทาง..เส้นทางนำเที่ยว 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565

พิธีกรรม วันที่ เวลา ชื่อศาลเจ้า ที่อยู่/อำเภอ
ทำพิธีลุยไฟ (โก้ยโห้ย) 1 ตุลาคม 2565 20.30 น. ศาลเจ้าเฮียบเทียนไต่เต่ (อ่าวนาง) 221 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง
1 ตุลาคม 2565 20.30 น. ศาลเจ้าสิ้วจูเกี้ยง 136/18 ถ.เมืองเก่า ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง
1 ตุลาคม 2565 21.00 น ศาลเจ้ากวนอู (บ้านคลองใหญ่) 168 ถ.มหาราช  ต.ปากน้ำ อ.เมือง
1 ตุลาคม 2565 21.00 น ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู่ก๋ง(เหนือคลอง) 978/3 ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง
2 ตุลาคม 2565 21.00 น ศาลเจ้าซำเพียจ้อซื่อ (ศาลเจ้าไสไทย) 7 ถ.เจ้าคุณ  ต.ปากน้ำ  อ.เมือง
2 ตุลาคม 2565 21.00 น ศาลเจ้าเทพโป๊ยเซียน 41 ม.7 ต.เขาพนม อ.เขาพนม
3 ตุลาคม 2565 21.00 น ศาลเจ้าก๋งหยี่เซียน 107  ม.6  ต.กระบี่น้อย  อ.เมือง
3 ตุลาคม 2565 22.00 น. ศาลเจ้าบ้านเตียวหู้เทียนซือ 12/5 ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง
4 ตุลาคม 2565 21.00 น ศาลเจ้าก๋งกิ้มฉ๋ายไท้จื้อ 382 ม.2 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา
4 ตุลาคม 2565 21.30 น ศาลเจ้าแม่กวนอิมฮุดโจ้ว 31/1 ม.4 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก
พิธีสะเดาะพระเคราะห์ (โก้ยห่าน) 25-27 กันยายน 2565 20.30 น. ศาลเจ้าซำเพียจ้อซื่อ (ไสไทย) 7 ถ.เจ้าคุณ  ต.ปากน้ำ  อ.เมือง
2 ตุลาคม 2565 21.00 น ศาลเจ้าเทพโป๊ยเซียน 41 ม.7 ต.เขาพนม อ.เขาพนม
3 ตุลาคม 2565 15.39 น. ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู่ก๋ง(เหนือคลอง) 978/3 ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง
3 ตุลาคม 2565 15.39 น. ศาลเจ้าบ้านเตียวหู้เทียนซือ 12/5 ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง
3 ตุลาคม 2565 20.09 น. ศาลเจ้ากวนอู (บ้านคลองใหญ่) 168 ถ.มหาราช  ต.ปากน้ำ อ.เมือง
3 ตุลาคม 2565 20.30 น. ศาลเจ้าเฮียบเทียนไต่เต่ (อ่าวนาง) 221 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง
3 ตุลาคม 2565 20.30 น. ศาลเจ้าสิ้วจูเกี้ยง 136/18 ถ.เมืองเก่า ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง
3 ตุลาคม 2565 21.00 น ศาลเจ้าก๋งกิ้มฉ๋ายไท้จื้อ 382 ม.2 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา
4 ตุลาคม 2565 19.30 น. ศาลเจ้าก๋งหยี่เซียน 107  ม.6  ต.กระบี่น้อย  อ.เมือง
4 ตุลาคม 2565 20.30 น. ศาลเจ้าแม่กวนอิมฮุดโจ้ว 31/1 ม.4 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก
พิธีอาบน้ำเคี่ยวว่านยาอาบน้ำมัน 27 กันยายน 2565 21.00 น ศาลเจ้าก๋งกิ้มฉ๋ายไท้จื้อ 382 ม.2 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา
พิธีปล่อยโคมไฟยี่เปง 2 ตุลาคม 2565 22.00 น ศาลเจ้าก๋งกิ้มฉ๋ายไท้จื้อ 382 ม.2 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *