ชะลอม

ร้านอาหารใต้สไตล์พื้นถิ่นกระบี่ มีการเสิร์ฟอาหารด้วยปิ่นโตวางบนกระด้ง โดยทางร้านตั้งใจคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่จากท้องถิ่นกระบี่
มาใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารเพื่อให้เข้าถึงความเป็นอาหารใต้ด้วยรสชาติที่จัดจ้านตามแบบสูตรฉบับของคุณยาย นอกจากนี้ยังมีขนมเบเกอรี่
ที่มีการผสมผสานกับขนมไทยจำหน่ายอีกด้วย

Latest News