ร้านอาหารน้องโจ้ก กระบี่

ร้านอาหารที่อยู่คู่จังหวัดกระบี่มานานกว่า40ปี ให้บริการอาหารพื้นบ้าน และอาหารทะเล จากประมงชายฝั่งกระบี่ และพืชผักจากเกษตรกรชาวกระบี่
ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณค่าวัตถุดิบ

Latest News